Obowiązki/przywileje biblioteki

Obowiązki

Przywileje

Obecność podczas wypożyczeń i opieka nad swoją klasą.Większy dostęp do księgozbioru, pierwszeństwo w wypożyczaniu nowości.
Systematyczne prowadzenie statystyki czytelnictwa w zeszytach łączników.Dobra znajomość zbiorów biblioteki i ich rozmieszczenia na regałach.
Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy i innych wydarzeniach z życia biblioteki.Nabywanie umiejętności z zakresu obsługi czytelników, wyszukiwania informacji, konserwowania i oprawiania książek.
Włączanie i porządkowanie książek na półkach.Pomaganie w organizacji i pierwszeństwo w udziale w imprezach czytelniczych  (konkursach, wycieczkach).
Pomoc kolegom w wyborze książek.Pochwały i nagrody książkowe dla najaktywniejszych na zakończenie roku szkolnego.
Informowanie nauczyciela polonisty o czytelnictwie uczniów.Bliższe poznanie pracy nauczyciela bibliotekarza.
Zamawianie lektur do języka  polskiego na polecenie polonisty.