Kącik UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

 

Agnieszka Radwańska wspiera UNICEF

Pobierz:

Konwencja praw dziecka

Plakat

Plan lekcji z prawami dziecka

Twoje Prawa