Historia biblioteki

 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach powstała w 1979 roku, wraz z utworzeniem naszej szkoły. Przez ponad 23 lata mieściła się na pierwszym piętrze w początkowym fragmencie wschodniego skrzydła budynku. W sali o powierzchni 54m² wydzielono kącik czytelniczy na 8 miejsc, wypożyczalnię i miejsce do opracowywania i konserwacji zbiorów. Już w grudniu 1979 r. rozpoczęto udostępnianie księgozbioru, który liczył 1834 książki. Od początku czytelnicy mieli wolny dostęp do półek. Pod koniec pierwszego roku funkcjonowania szkoły biblioteka zgromadziła 4138 woluminów. W kolejnych latach księgozbiór był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę pedagogiczną i książki popularnonaukowe.

       Rok 2003 zapoczątkował przekształcanie biblioteki w nowoczesne centrum informacji. Podczas ferii zimowych w lutym 2003 r. zbiory przeniesiono do odnowionej sali z zapleczem, również na pierwszym piętrze, ale w skrzydle zachodnim. Nareszcie biblioteka dysponowała drugim pomieszczeniem, w którym urządzono czytelnię z 15 miejscami oraz zainstalowano 3 komputery z dostępem do Internetu.

      
W 2007 r. nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji projektu MEN „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grudniu 2007 r. biblioteka szkolna otrzymała  cztery nowe komputery z oprogramowaniem edukacyjnym i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner). Sprzęt ten, który zastąpił wcześniejsze komputery, pozwala czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Dzięki temu biblioteka powoli przekształca się w Multimedialne Centrum Informacji.

      
Rok 2008 przyniósł kolejne zmiany. Biblioteka została wyposażona w nowe meble: oszklone szafy, w których umieszczono księgozbiór podręczny, 2 biurka, ladę biblioteczną, szafę do przechowywania pomocy dydaktycznych, skrzynki na kartoteki, stoliki komputerowe, fotele obrotowe i krzesła. Zakupiono również program komputerowy do obsługi biblioteki „MOL Optivm”, który w przyszłości usprawni pracę nauczycieli bibliotekarzy. Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, imprezy czytelnicze, krótkie inscenizacje, przygotowują gazetki, wystawki, kiermasze, biuletyny twórczości literackiej uczniów, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami i bibliotekarzami z innych szkół oraz z Miejską Biblioteką Publiczną i z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filią w Tychach.