SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

                           mgr Ewa Mikołajczyk                                       mgr Małgorzata Paszek