rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023/2024 – wirtualny spacer po szkole

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2016), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2023 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA, który będzie udostępniony na tej stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji, w zakładce NOWY WNIOSEK/ZGŁOSZENIE i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie formularz ZGŁOSZENIA należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie
od dnia 6 lutego 2023 r. godz. 8:00 do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

szczegółowe informacje

https://sp-tychy.nabory.pl/

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole