Świadomy zawód – klucz do sukcesu

23 marca 2022r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 5 w Tychach.
W ramach projektu o nazwie “Świadomy Zawód – Klucz do Sukcesu”, który ma na celu wspomóc klasy 8 w dokonaniu właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, tyska szkoła ponadpodstawowa zorganizowała spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów, mniej lub bardziej znanymi, którzy osobiście opowiadali o swoich profesjach. Na spotkaniu obecny był pracownik tyskiego urzędu pracy, pani która ciekawie opowiadała o obecnym rynku pracy. Po prezentacji, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, zwiedzali sale lekcyjne, strefę rekreacyjną oraz warsztatową ( pracownia budowlana, architektury krajobrazu, fryzjerska, kosmetyczna, pracownia obróbki mechanicznej).