Pięknych, wesołych i bezpiecznych ferii!

Ferie zimowe to czas odpoczynku od zajęć szkolnych. To czas zabaw na śniegu i lodzie. Jazda na sankach, nartach i łyżwach oraz zabawa śnieżkami mogą sprawić wiele frajdy i radości. Jednak podczas tych przyjemności nie można zapomnieć o bezpieczeństwie i właściwym zachowaniu. Z tego względu uczniowie klas I – III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którego głównym celem było uwrażliwienie ich na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw w domu i na świeżym powietrzu. Uczniowie uświadomili sobie, jak poważne mogą być konsekwencje różnych nierozważnych zachowań.
KODEKS BEZPIECZNYCH ZABAW:
1. Zawsze informuj rodziców/opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywać! 2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych! 2. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! 3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni! 4. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne! 5. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym! 6. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej. 7. W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji pamiętaj o numerach alarmowych:
POLICJA – 997
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH – 112