TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2015), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2022 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie po uruchomieniu rekrutacji i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie formularz będzie należało wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły,
w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od dnia 7 lutego 2022 r. godz. 8:00 do dnia 2 marca 2022 r. do godz.15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły „pozaobwodowej”, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach
  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach

Poniżej strony znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów klas pierwszych
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Tychach oraz Sportowej Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Tychach.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, po uruchomieniu rekrutacji, będzie możliwość wypełnienia elektronicznego formularza WNIOSKU, wydrukowania formularza, który następnie należały złożyć
w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie
od dnia 7 lutego 2022 r. godz. 8:00 do dnia 2 marca 2022 r. do godz. 15:00

We wniosku można będzie wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Kryterium

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole10 pkt

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego ub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć
w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2022 r. godz. 14:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia
do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie
do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, wskazane będzie niezwłoczne złożenie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 8 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie
do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu /braku możliwości wydruku…

…prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

 

WAŻNE TERMINY