Walentynkowy łańcuch serc

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do układania walentynkowych lepiejów* i umieszczania ich na klasowym łańcuchu serc.
Gotowe łańcuchy prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 3 lutego 2022r.
Powstanie z nich wspólny łańcuch szkolnych serc.

*Lepiej, inaczej lepiuch – krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek.
Np.
Lepiej być zakochanym,
niż mieć guzik urwany.

Biblioteka szkolna zaprasza do wspólnej zabawy
(Zapraszamy wychowawców klas po odbiór materiałów do biblioteki)