Program profilaktyczno – wychowawczy EPSILON

W dniach 26 listopada – 17 grudnia 2021 uczniowie naszej szkoły z klas I i II uczestniczyli w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym EPSILON.
Program ten jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Działania podejmowane na warsztatach miały na celu:
• zwiększenie udziału konstruktywnych wzorców komunikacyjnych w kontaktach podejmowanych przez dzieci;
• zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego, zwiększenie liczby zachowań o charakterze pomocy rówieśniczej;
• zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa;
• rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”;
• zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do silnego zespołu klasowego, zintegrowanego wokół pozytywnych postaw i wartości;
• zwiększenie roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilaktyki w szkole.

Zajęcia były prowadzone metodą dramy przez trenerów Centrum Innowacyjnej Profilaktyki. Drama angażowała wszystkie zmysły, a poprzez wykorzystanie działania w roli zapewniła uczniom bezpieczeństwo przy równoczesnym silnym zaangażowaniu emocjonalnym.
Przeprowadzone warsztaty zostały wysoko ocenione przez naszych uczniów i nauczycieli.