Listy do św. Mikołaja

W naszej szkole, w miesiącu grudniu odbył się konkurs na najładniejszy list do Świętego Mikołaja.
W wydarzeniu wzięły udział dzieci z klas I-III. Na konkurs wpłynęły  dwadzieścia cztery piękne prace. Dzieci wykazały się umiejętnością pięknego pisania i dekorowania listów, szczerze wyznawały w nich swe drobne przewinienia Mikołajowi i obiecywały poprawę. Wszystkie prac były wyjątkowe i zasługiwały na nagrodę, dlatego też każde dziecko zostało nagrodzone słodkim upominkiem, świątecznym gadżetem i dyplomem. Gratulujemy wszystkim dzieciom pomysłowości.