TYDZIEŃ TOLERANCJI  I  ŻYCZLIWOŚCI  W NASZEJ  SZKOLE

 

Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi – nie aniołami”
– Cäsar Flaischlen

    Tolerancja i życzliwość to niezwykle cenne wartości zarówno w relacjach uczniowskich jak i w życiu każdego człowieka. Aby podkreślić ich znaczenie uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w różnych działaniach z okazji  Międzynarodowego Dnia Tolerancji.  Głównym celem tych działań było uzmysłowienie uczniom, że wzajemna życzliwość   i tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich.

W ramach obchodów  Tygodnia Tolerancji i Życzliwości uczniowie klas I-III oglądnęli  film edukacyjny pt.” Dlaczego każdy z nas jest inny?” oraz przedstawienie teatru      „ Bombonierka”- pt. „ Każdy z nas jest inny”. Po oglądnięciu filmów rozgorzała dyskusja na temat przedstawionych wydarzeń oraz o tym, jak możemy okazać życzliwość, szacunek, tolerancję wobec kolegi, koleżanki, drugiego człowieka. Uczniowie zaproszeni zostali do zabawy „Szukam przyjaciela, który jest …? Słuchali także wierszy o tolerancji, życzliwości   i piosenki Arki Noego „Nieidealna”. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonywali pracę plastyczną, uczniowie klas I: „ Portret swojej koleżanki, kolegi”, a uczniowie klas II-III pracę na temat „Jestem niepowtarzalna (y), wyjątkowa (y)” kolorując sylwetki osób, wycinając oraz naklejając wybrane przez siebie elementy stroju.

Uczniowie klas : III b i IV-V brali udział w zajęciach o charakterze debaty na temat :                            „ Czy żyjemy w królestwie gadżetów?” Odpowiedzi dzieci były różne, niejednokrotnie padały zdania, że należy kształtować wśród ludzi takie wartości, jak :wrażliwość, przyjaźń, odpowiedzialność, życzliwość, wybierania tego , co jest wartościowe. Dzieci podczas debaty stwierdziły, że  nie warto ulegać modzie i presji otoczenia.

W klasach VI przeprowadzono zajęcia na temat : „ Dobrze Cię widzieć- każdy z nas jest niepowtarzalny” Uczniowie podczas zajęć starali się dostrzec mocne strony w sobie oraz kolegach      i koleżankach z klasy. Nie było to dla nich łatwe zadanie, ale poradzili sobie z nim wspaniale. Dzięki temu dostrzegli, że jest wiele rzeczy, które ich łączą, jak również mnóstwo takich, które je dzielą. To wszystko właśnie sprawia, że jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni.

Uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, podczas których obejrzano film „CYRK MOTYLI”. Otworzył on drogę do dyskusji nad tym, jak rozumiana jest inność, jak reagują na nią ludzie. Czy na pewno każdy z nas jest inny? Rozmowy doprowadziły do zastanowienia się nad poczuciem własnej wartości kiedy jest się osobą niepełnosprawną. Pojawiło się wiele pytań dlaczego ludzie sprawni tak mało wierzą w siebie   i jak wiele można nauczyć się od tych, którzy już urodzili się z różnymi deficytami, a są szczęśliwymi ludźmi. Film ten wywarł na uczniach ogromne wrażenie i bardzo podobał się im.

Na zakończenie  Tygodnia Tolerancji i Życzliwości zorganizowano gazetkę tematyczną pod tytułem  „ KAŻDY Z NAS INNY, WYJĄTKOWY” oraz wystawę prac uczniów.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w Tydzień Tolerancji. Myślimy, że Szkolny Tydzień Tolerancji i Życzliwości uświadomił społeczności szkolnej ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa  i pomocy drugiemu człowiekowi. Mamy nadzieję, że nauka płynąca z podjętych działań zostanie w naszej społeczności na zawsze, a uprzejmość, życzliwość i wzajemny szacunek będą towarzyszyły nam każdego dnia.

Zespół do spraw integracji.