O organizacjach charytatywnych w Polsce i na świecie…

Może zacznijmy od napisania –  co to jest organizacja charytatywna?

Organizacja charytatywna- jest to ogólna nazwa instytucji, których celem jest wspieranie osób biednych i potrzebujących pomocy.
Największe organizacje charytatywne na świecie:
-Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc to instytucje niosące pomoc osobom ubogim.
– Goodwill Industries International – koncentruje się na wsparciu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
-Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej – działa od połowy XIX wieku. Obecnie zajmuje się wsparciem młodzieży i jej rozwojem fizycznym i duchowym.
-Fundacja Billa i Melindy Gatesów – Fundacja stara się wspierać innowacyjne projekty przede wszystkim w obszarach ubóstwa, opieki zdrowotnej i edukacji.
-Wellcome Trust to druga najbogatsza fundacja w Europie. Fundacja finansuje nowe odkrycia leków i nowe metody medyczne.
Największe organizacje w Polsce:
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – działa od 1993.Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz polega na ratowaniu życia chorych w szczególności dzieci.
– Caritas Polska- jest największą organizacją dobroczynną w Polsce. Udziela pomocy materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także emigrantom i uchodźcom.
Polska Organizacja Humanitarna – od 1993 roku prowadzi akcję Pajacyk, której celem jest pomoc niedożywionym dzieciom poprzez finansowanie posiłków w szkołach i innych placówkach.

Działacze na rzecz ludzi potrzebujących:

Marek Kotański
Zajmował się pomocą osobom uzależnionym, chorym, bezdomnym. Pod koniec lat 70 zapoczątkował walkę z uzależnieniami od narkotyków. W latach 90 otwierał ośrodki dla nosicieli wirusa
HIV/AIDS
Zmarł 19.08.2002

Janina Ochojska
Polska działaczka humanitarna
6 grudnia 1992 roku Janina Ochojska powołała Polską Akcję Humanitarną,  która zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej ludziom dotkniętym skutkami konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych. Podczas działalności akcji udzieliła pomocy w 44 krajach. Działa również na terenie Polski, najsłynniejszym jej dziełem jest akcja Pajacyk.

Zuzanna Wolak, Maja Polańska 8d