INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW NA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia został wybrany Pan Łukasz Nowok, uzyskując 144 z 230 oddanych przez uczniów ważnych głosów oraz uczennica klasy 6 b Weronika Kubera, uzyskując 25 z 36 oddanych przez nauczycieli ważnych głosów.

Powołuję  ww. osoby na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia   z dniem 1 grudnia 2021 r.

 

Hanna Rabczyńska