Konwencja Praw Dziecka – dziennikarskie refleksje, fakty

Konwencja powstała 20 listopada 1989 roku, wszystkie państwa świata ratyfikowały konwencję oprócz USA i Somalii. Konwencja zawiera wstęp i 54 artykuły które były modyfikowane kilkanaście razy (np. w 2006 roku dodano zakaz rekrutacji i handlu dziećmi). W Polsce konwencja została ratyfikowana w 1991 roku.

Konwencję sformułowało kierując się zasadami:
– dobra dziecka,
– równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
– poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców,
– pomocy państwa.

Co dała Konwencja o Prawach Dziecka?
Dziś mniej dzieci umiera ze względu na brak opieki medycznej. Mimo tego w dalszym ciągu ok. 6,3 mln dzieci nie dożywa nawet piątego roku życia. Dziś więcej dzieci chodzi do szkoły, a mimo tego jest 168 mln dzieci, które są wyzyskiwane, wiele ginie w wypadkach przy pracy.

Władek Kowalkowski , Maciej Strzelec klasa VII F