Klasa 4a rozmawia o prawach dziecka

 

20 listopada to ważne święto – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – ustanowiony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.

Przyjęcie tej uchwały było także upamiętnieniem 25. Rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

Uczniowie i wychowawczyni klasy 4a w poniedziałek 22 listopada przyszli z tej okazji ubrani na niebiesko lub z niebieskimi elementami.

Oglądaliśmy ciekawe prezentacje przedstawiające wszystkie prawa dziecka, słuchaliśmy piosenek o tych prawach i przypomnieliśmy sobie telefony zaufania, pod które dziecko może zadzwonić gdy czuje, że jego prawa są łamane.

Na koniec obejrzeliśmy filmiki, jak różnie wygląda realizacja prawa do edukacji w różnych krajach. Szczególne wrażenie wywarły na nas warunki widoczne w krajach afrykańskich.

Bardzo doceniamy nasze szkoły i popieramy różne formy pomocy dla dzieci w Afryce, aby ich prawo do edukacji mogło być realizowane.