Piramida praw dziecka

Każde prawo dziecka jest ważne. Jednak jeśli zastanowimy się , możemy ułożyć
je w piramidę podobną do piramidy żywienia.
U samej podstawy znajdują się najbardziej podstawowe prawa tj. prawo do życia,
do ochrony przed przemocą. Na drugim szczeblu możemy zobaczyć większość
praw socjalnych. Kolejny szczebel, to prawo do znajomości własnych praw i
powoływania się na nie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do
edukacji i rozwoju oraz prawo do odpoczynku. Na samej górze naszej piramidy
mamy prawo do obrony przed konfliktem zbrojnym.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Zdarzają się sytuacje, gdy nasze prawa zostają łamane. Możemy wtedy zgłosić się
do odpowiednich służb. Istnieje kilka numerów, pod które możemy zadzwonić w
przypadku, kiedy potrzebujemy pomocy i wsparcia są to m.in.:
800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
czynny od poniedziałku do piątku 8.15-16.15
Jeśli zadzwonicie w innych godzinach możecie przedstawić swój problem i
zostawić numer telefonu, a ktoś do Was zadzwoni.
116 111 – Telefon zaufania dzieci i młodzieży
numer działa 7 dni w tygodniu, całodobowo
800 080 222- całodobowa bezpłatna linia telefoniczna dla dzieci rodziców oraz
nauczycieli
Nie bójcie się prosić o pomoc!
Maja Polańska, Zuzanna Wolak 8D