Wyniki konkursu “Zgadnij Kto “-

W październiku został ogłoszony konkurs “Zgadnij Kto “- organizowany przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Zadaniem uczniów, było rozpoznania zdjęć nauczycieli uczących w szkole, zdjęcia jednak prezentowały te osoby w czasach dzieciństwa.

Rozwiązanie zagadki prezentuje się następująco:

1. Beata Pajest,
2. Ewa Mikołajczyk;
3. ks. Krzysztof Stala;
4. Bożena Olewińska;
5. Jolanta Arndt – Nowak;
6. Agata Brachowska;
7. Justyna Kliś;
8. Marek Boroń;
9. Kinga Campr

Zwycięzcami zostali następujący uczniowie: Maja Równicka i Maria Zawarus (klasa 8 e) oraz Mariusz Bejma (klasa 8d).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Opiekunowie SU