SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

Szanowni Uczniowie!

Powołujemy Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, czyli przedstawiciela nauczycieli i uczniów na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023.
Dzięki tej funkcji w szkole wszyscy czują się pewniej, gdyż wiedzą, że mają osobę, która godnie będzie reprezentowała ich sprawy.
Ucznia, spośród zgłoszonych kandydatów, wybiorą Nauczyciele.
Nauczyciela, również spośród zgłoszonych kandydatów – wybierzecie Wy, Uczniowie klas 4-6, w anonimowym głosowaniu przeprowadzonym 17 i 18 listopada przez Samorząd Uczniowski.

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA to zespół składający się z nauczyciela i ucznia, którego rola polega na przestrzeganiu praw, obowiązków, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń.

Nauczyciele, którzy zechcieli kandydować w wyborach na SRPU:


1. Pani Agata Brachowska
2. Pani Bożena Kaizik
3. Pani Joanna Nowak-Deja
4. Pani Iwona Nawracka
5. Pan Łukasz Nowok.

Życzymy powodzenia Wszystkim Kandydatom.

Przewodnicząca i Opiekunowie SU.