Robotyka z lego

Uczniowie z klasy 1a na ostatnich zajęciach Robotyka z Lego, budowali Nosorożca, który składał się z dwóch części:
korpusu nosorożca i głowy nosorożca.
Doskonalili umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie. Część z uczniów była liderami. Uczniowie pracowali w trzech grupach, i tym samym było 3 liderów.
I grupa budująca korpus nosorożca,
II grupa budująca głowę nosorożca
III grupa odpowiedzialna za obsługę komputera i uruchomienie robota.
Dzieci uczyły się wykrywania i usuwania nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego oraz błędów w trakcie budowy robota. Na zajęciach uczniowie uczyły się poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
Mimo, że chodzą do pierwszej klasy nie poddawali się, kontrolowali swoją pracę i kolegów. Mieli ogromną motywację do działania.