Odkrywamy historię

8 listopada uczniowie klasy 6b mieli okazję odkrywać historię   XVI – wiecznej Polski. Uczniowie swoją przygodę rozpoczęli od obejrzenia inscenizacji pt. „Pierwsza wolna elekcja”. Kandydaci/ kandydatki musieli  zaprezentować swoje programy wyborcze, a następnie zebrać jak najwięcej głosów poparcia. W role kandydatów do tronu polskiego wycieliły się:

–  Julia – jako Ernest Habsburg,

– Paulina – jako Iwan IV Groźny,

–  Julia – jako Jan III Waza

–  Wiktoria – jako Henryk Walezy

W czasie lekcji historii uczniowie zostali zapoznani z okolicznościami wprowadzenia w Polsce wolnej elekcji, postacią pierwszego króla elekcyjnego oraz skutkami wolnych elekcji.

Nowak-Deja