Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 5 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Na imprezę przybyła Pani Jesień, aby sprawdzić umiejętności uczniów klas pierwszych. Przygotowała dla nich różne próby. Uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami: recytowali, śpiewali, rozwiązywali zagadki, wykonywali ćwiczenia gimnastyczne. Po zaliczeniu wszystkich zadań odbyło się uroczyste ślubowanie.
Pierwszoklasiści ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły. Następnie odbył się akt pasowania. Pani Wicedyrektor Tamara Widłok poprzez dotknięcie ogromnym ołówkiem ramienia każdego dziecka zamieniała go w pełnoprawnego ucznia naszej szkoły. Na zakończenie wszystkie klasy zrobiły pamiątkowe zdjęcia.
Ten wyjątkowy dzień był dużym przeżyciem dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy wielu sukcesów i radosnego pobytu w murach naszej szkoły.

Uroczystość przygotowały: Marta Lorens, Danuta Makowiec, Marcelina Malara, Barbara Mazur-Domosławska, Bożena Żurawka, przy wykonaniu dekoracji pomagała Anna Wrońska.