Z życia gromady zuchowej

Podczas październikowej zbiórki odbyło się uroczyste przekazanie najstarszych zuchów naszej gromady do drużyny harcerskiej. Na początku zbiórki zuchy i harcerze wspólnie wyruszyli na poszukiwanie ukrytej skrzyni z zadaniami. Następnie wykazali się znajomością szyfrowania, śpiewania oraz wiedzą na temat drużyny harcerskiej. Wszystkie zadania zostały zaliczone, a najstarsze zuchy stały się członkami 3 Tyskiej Drużyny Harcerskiej „Bractwa z Boru”.