innowacja “Emocjonalne fotografie”

Uczniowie klasy 7e realizują innowację “Emocjonalne fotografie’, w ramach której omawiamy emocje i tworzymy wspólnie plakaty.
Pierwszą emocją była radość. Uczniowie wykonali zdjęcia, które w ich oczach najpełniej oddają opracowywaną emocję.
Podczas wspólnego spotkania pracowali w grupach i wykonali piękne prace z wykorzystaniem wywołanych zdjęć.
Efekty podziwiać można na szkolnej wystawie.
Klasa 7e zachęca, aby dzielić się swoimi radościami.
Z niecierpliwością oczekujemy już na efekty pracy nad kolejną emocją.
Przed Nami – zaufanie.

B. Fuks