Uczniowie klasy 4 d i 5 b na wycieczce w tajemnicy ciemności

Tajemnica Ciemności w Katowicach to wyjątkowe miejsce i nowatorska propozycja dla wychowawców, pedagogów i dzieci od drugich klas szkół podstawowych. Projekt wzbudza duże zainteresowanie mediów oraz ośrodków akademickich.

Uczniowie i nauczyciele zaproszeni zostali do odbycia niezwykłej wycieczki pt. Tajemnica ciemności! Jest to podróż do świata tolerancji, empatii i integracji. To lekcja wychowawcza, poprowadzona w atrakcyjny i nowatorski sposób. Pomogli w tym niewidomi edukatorzy, których praca odwraca schemat społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych – to oni stają się liderami w tym świecie. To oni pomagają nam, a nie my im. Ciemność sprawia, że wszyscy są równi, a najważniejsze staje się nasze człowieczeństwo. Znaczenie zyskują takie umiejętności jak komunikatywność, uczynność, życzliwość, praca w grupie. Te cechy, w przeciwieństwie do wzroku, nie znają barier takich, jak status społeczny, wiek czy fizyczna sprawność.

Na świecie co siódmy człowiek jest niepełnosprawny. W Polsce jest ich około 5 mln, tym ważniejsza staje się więc umiejętność współżycia z takimi osobami i przeciwdziałanie wykluczeniu i stygmatyzowaniu ich. Tym bardziej, że wszyscy mamy podobne potrzeby, bez względu na to, co nas różni.

Oswajając się z ciemnością dzieci zrozumiały, jak wiele potrafią dokonać bez udziału wzroku. Uwierzyły w siłę dotyku, słuchu, węchu i w znaczenie orientacji. Spędzając czas w całkowitych ciemnościach przekonały  się, że wykonanie codziennych czynności w takich warunkach staje się niezwykłym przeżyciem.

Wycieczka Tajemnice ciemności miała  formę zabawy. Uczyła  jasnego komunikowania się, empatii oraz współpracy. Ujawniła, kto ma cechy lidera i najszybciej potrafi dostosować się do nowej i nieoczywistej sytuacji. Wzmocniła więzi w grupie. Uczestnicy poznali odpowiedzi na wiele pytań. Czy niewidomi korzystają z komputerów? O czym i w jaki sposób śnią? Jak rozróżniają kolory i pieniądze? Czy chodzą do kina, teatru i na wystawy? Młodzież nauczyła się, w jaki sposób komunikować się z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi. Poznała jakie zasady savoir-vivreu obowiązujące wobec takich osób. Ideą jest, aby dzięki zdobytej wiedzy i licznym doznaniom, odwiedzający stali się bardziej otwarci. Poszerzyli horyzonty, a wiedza o zmysłach wzbogaciła ich wiedzę o człowieku – jego możliwościach i funkcjonowaniu.