Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z § 5 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty dyrektor szkoły informuje, iż 15 października br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup laptopów do sal lekcyjnych.
Oferenci:
1. Firma JKRecovery
2. Firma PRO-MAK
3. Pracownia Komputeryzacji Przedsiębiorstw BILANS
W wyniku dokonania oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów, wybrano najkorzystniejszą ofertę  firmy:
Pracownia komputeryzacji Przedsiębiorstw BILANS
Pozostali oferenci zostali poinformowani o wyborze drogą mailową.

Hanna Rabczyńska

dyrektor szkoły