GRA PRZYJACIEL ZWIERZĄT

Klasy 3 b i 3 d w drugim półroczu roku szkolnego 2021 brały udział w innowacji metodycznej z wykorzystaniem metody grywalizacji „GRA PRZYJACIEL ZWIERZĄT”. Głównym celem innowacji było rozbudzanie motywacji wewnętrznej, kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata ludzi i  zwierząt oraz przeżywanie emocji związanych z fabułą gry.

Udział w grze wzbudził wśród uczniów ogromne zainteresowanie, a co za tym idzie pojawiła się motywacja wewnętrzna. Dzieci z dużym zaangażowaniem poszukiwały zagubionego pieska, krok po kroku, poznając jego dalsze losy, co związane było koniecznością wykonywania kolejnych zadań matematycznych i zdobywaniem drogocennych kamieni.

Zwieńczeniem gry było spotkanie online z przedstawicielem Przystani Ocalenie i zrobienie zakupów w internetowym sklepie fundacji.

 

Danuta Makowiec

Marta Lorens

Marcelina Malara