Bezpieczne wakacje

Pod tym hasłem w ostatnim tygodniu nauki odbył się w naszej szkole  TYDZIEŃ O BEZPIECZEŃSTWIE dla uczniów klas I-III.

Celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie i utrwalenie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.
Z tej okazji zaproszono funkcjonariuszy ze Straży Miejskiej Miasta Tychy : panią inspektor Honoratę Bończak i młodszego inspektora Pana Mariusza Grzybowskiego, którzy przeprowadzili w każdej klasie ciekawe prelekcje.

      Wszyscy uczniowie utrwalili sobie  zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię; zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców; jak rozważnie korzystać z kąpielisk w okresie wakacji. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest znajomość własnego adresu, jak zachować się w różnych warunkach zagrożenia oraz do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w kryzysowej sytuacji. Na zakończenie prelekcji wszyscy uczniowie  od funkcjonariuszy otrzymali znaczki odblaskowe.

Z okazji trwającego Tygodnia o bezpieczeństwie wychowawcy klas I-III podczas zajęć zapoznali uczniów z prezentacją multimedialną pt. „ Bezpieczne wakacje w górach, na wsi, nad morzem, jeziorami i w mieście”. Dzieci nauczyły się  piosenki o wakacjach. Utrwalali zdobytą wiedzę rozwiązując: krzyżówki, zagadki, różne łamigłówki umysłowe o bezpieczeństwie.

B. Mazur- Domosławska, E.Cywińska, M. Lorens