Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE O CENĘ

na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, Al. Piłsudskiego 21 opracowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)