Świetliczaki na tropie…skrzydeł natury.

W roku szkolnym 2020/2021 wychowankowie świetlicy szkolnej brali udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: Świetliczaki na tropie…skrzydeł natury. Celem projektu było rozwijanie zdolności manualnych ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody oraz wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia.

Uczniowie brali udział w różnych zajęciach tematycznych. Projekt składał się z czterech modułów: Świetliczaki poznają Polskę, Świetliczaki stają się obrońcami przyrody, Świetliczaki ruszają na podbój Kosmosu i Świetliczaki są eko.

Powyższe zadania wykonywane były różnymi technikami. W projekcie brali udział uczniowie z różnych klas(1-3) oraz wychowawcy świetlicy: Pani Iwona Sikora, Anna Dolina, Grażyna Syrakowska.

Nauczycielem koordynujący projekt w naszej szkole: Pani Matylda Szojda.
Miło Nam jest poinformować, że świetlica SP 35 z Oddziałami Integracyjnymi wykonała zadania i otrzymała certyfikat.

Pozdrawiam,
Matylda Szojda