„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

 Pod tym tytułem w Szkole Podstawowej nr 6 w Tychach odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III,  którego celem było : kultywowanie i podtrzymywanie tradycji świątecznych, rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci, wspieranie twórczości dziecięcej oraz kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnych technik plastycznych .

Do konkursu przystąpili uczniowie klasy I c – uczestnicy kółka plastycznego „ Mały artysta”

Jury konkursu przyznało : Agacie Gad – I miejsce, a Oliwierowi Korzec – III miejsce.

           Serdecznie  gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 

E. Cywińska