UCZNIOWIE KLASY 2 D UCZESTNICZYLI W ZAJĘCIACH UNIWERSYTETU DZIECI W KLASIE

 

Dnia 14 kwietnia uczniowie klasy 2D uczestniczyli online w wykładach pt. “W jakim języku mówią do nas zwierzęta?” Organizatorem z naukowcem nauk przyrodniczych warsztatów był Uniwersytet Dzieci w Warszawie. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zwierzęta komunikują się z innymi zwierzętami oraz ludźmi. Uczestnicy i uczestniczki wykładu, pod kierunkiem naukowca –Pani Magdaleny Jarzębowskiej dowiedzieli się między innymi, jakie barwy ostrzegawcze mają zwierzęta oraz w jaki sposób konkretne zwierzęta komunikują się przekazują emocje za pomocą bodźców wzrokowych, słuchowych, zapachowych oraz dotykowych.
Podczas warsztatów dzieci wcieliły się w rolę małpek i miały możliwość w toku zabawy poinformować swoich kolegów o zbliżającym się zagrożeniu ze strony węża, lamparta lub orła.
Dzieci były bardzo zaciekawione wykładem i po jego zakończeniu przekazały nauczycielowi pytania do naukowca, które chciałyby mu zadać.
Pytania dzieci z klasy 2 D zostały przesłane do Pani M. Jarzębowskiej. W odpowiedzi na pytania dzieci z całej Polski powstał filmik pt. „Odpowiedzi na pytania uczniów”. Filmik z odpowiedziami, uczniowie klasy 2D zobaczą w Dzień Integracji Szkoły.

Wychowawca – Klaudia Kotuła
Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne – Agnieszka Samson