CZY ZNACIE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI?

12 maja br. odbyło się online bardzo ciekawe spotkanie z zaproszonymi przedstawicielami klas siódmych i ósmych. Spotkanie poświęcone było tzw. zawodom przyszłości. Organizatorami spotkania było Koło Naukowe “Klucz do dobrej przyszłości” biorące udział w konkursie “Być jak Ignacy”. Do współpracy i współprowadzenia została zaproszona Pani Ilona Draczyńska – Kubera, będąca szkolnym doradcą zawodowym.
Gościem specjalnym była Pani dyrektor Hanna Rabczyńska, która z zainteresowaniem
i troską czuwa nad losami uczniów i absolwentów naszej szkoły.
W pierwszej części spotkania Pani Ewa Matusik – opiekun Koła Naukowego – przedstawiła interesującą wiedzę na temat potrzeb nowoczesnego, zrównoważonego świata nauki, przemysłu i życia współczesnego człowieka. Swoje informacje poparła wybranymi fragmentami filmików pozyskanych od organizatorów konkursu “Być jak Ignacy”. Poruszone zostały obszary dotyczące odnawialnej energii, ekologii, nowoczesnego transportu i wreszcie technologii cyfrowych, internetu oraz programowania. Ten ostatni obszar wszedł obecnie
w każdą dziedzinę naszego życia, o czym mieliśmy się okazję przekonać choćby podczas nauczania zdalnego. Dlatego na zakończenie Pani Ewa Matusik zachęciła uczniów do rozważenia znaczenia cyfrowych technologii podczas wyboru przyszłego kształcenia
i wyboru zawodu.
W drugiej części Pani Ilona Draczyńska – Kubera pokazała uczniom świetne narzędzie, pomocne przy planowaniu zawodowej przyszłości. Jest to Mapa Karier.
Mogliśmy zobaczyć takie zawody jak: cyfrowa krawcowa, terapeutka robotów, kosmiczny farmer i wiele innych. Narzędzie to podpowiada także ścieżkę rozwoju uwzględniającą preferencje przedmiotowe zainteresowanego ucznia. Narzędzie to Pani Ilona Draczyńska – Kubera wykorzystuje tez na bieżąco w pracy z uczniami.
Obecna młodzież była pod wrażeniem przedstawionej wiedzy i propozycji jej wykorzystania dla budowania własnej przyszłości. W swoich wypowiedziach podkreślili szczególne znaczenie uzyskanych informacji dla tych uczniów, którzy pod koniec szkoły podstawowej nie są jeszcze w pełni przekonani, jaki zawód będą chcieli w przyszłości wykonywać.
Spotkanie znakomicie podsumowała Pani dyrektor Hanna Rabczyńska zachęcając młodzież do realizacji własnych marzeń, pasji i zdolności. Pani dyrektor skazała również trzy warunki ich przyszłych sukcesów: znajomość języka angielskiego, znajomość technologii cyfrowych oraz znajomość drugiego (co najmniej 🙂 języka obcego.
Spotkanie zakończyły skierowane do uczniów życzenia dokonywania mądrych
i satysfakcjonujących wyborów.