Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

 

W kwietniu w naszej szkole jak co roku pod hasłem „ ZAŚWIEĆ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU” obchodzony był Światowy Dzień Autyzmu.  Nadrzędnym celem tej akcji  było podnoszenie świadomości społecznej  i propagowanie wiedzy na temat autyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Z tej okazji przygotowano gazetkę tematyczną z najważniejszymi informacjami odnośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w „ Lekcji o autyzmie ”. Poznali historię Feliksa, ucznia ze spektrum autyzmu, jego problemy i zainteresowania. Oglądnęli film edukacyjny pt. „ Świat osoby z autyzmem”. Uczestniczyli w ciekawych ćwiczeniach. Podczas zadania „ Plątanina zmysłów” uczniowie próbowali za pomocą wszystkich zmysłów wyobrazić sobie słowa, nadać im kolor, wygląd, smak. W ćwiczeniu „ A co to właściwie znaczy” tłumaczyli znaczenie niektórych pojęć. A w kolejnej zabawie „ Co widzisz na obrazku” dostrzegali szczegóły.   Na zakończenie lekcji uczniowie wykonywali pracę plastyczną dowolną techniką na temat :   „ Jak  widzą świat osób z autyzmem”.

Uczniowie klas 4-8 podczas „ Lekcji autyzm” zapoznali się z filmem edukacyjnym  pt. „ Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”.   Poznali symptomy autyzmu oglądając film „ Jak osoby z autyzmem postrzegają  rzeczywistość ? ” Podczas lekcji wychowawcy przeprowadzili ćwiczenie „ Teoria umysłu”   i quiz o autyzmie. Uczniowie w prezentacji poznali mocne strony autystyków , ich wybitne uzdolnienia, zainteresowania w dziedzinie muzyki, artystyczne, aktorskie, fantastyczne.   Na zakończenie zajęć uczniowie projektowali plakat, pracę plastyczną na temat autyzmu  z wykorzystaniem symboli autyzmu, koloru niebieskiego i puzzli.

21 kwietnia 2021r. w naszej szkole odbył się„ niebieski dzień”. Poprzez symboliczny kolor niebieski solidaryzowaliśmy  się z osobami z autyzmem, pokazując akceptację i zrozumienie.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom za włączenie się w akcję – za zdjęcia  w kolorze niebieskim, za prace plastyczne, za uśmiechnięte twarze, za przeprowadzone godziny wychowawcze na temat autyzmu, by poznać to zaburzenie, szanować osoby z autyzmem i wspierać je każdego dnia.

 

Zespół do spraw integracji