Podsumowanie akcji żonkile

W dniach od 19 do 26 kwietnia 2021 roku dwanaście klas z naszej szkoły wzięło czynny udział  w Akcji Żonkile #Łączy nas pamięć, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Warszawy. Tym samym nasza szkoła znalazła się w gronie ponad 3000 polskich szkół uczestniczących w tym ważnym wydarzeniu.

Nazwa akcji nawiązuje do Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania w Getcie, który po wojnie każdego roku anonimowo otrzymywał bukiet żółtych kwiatów. Otrzymywane kwiaty Edelman w dniu 19 kwietnia składał – na znak pamięci – w Warszawie pod pomnikiem Bohaterów Getta. Po śmierci Marka Edelmana gest składania kwiatów kontynuuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Dzieci z klas 1 – 3 wysłuchały  online opowiadania Zofii Staneckiej pt.”Pamięć drobinek”. Dowiedziały się o celu spotkania, zostały wprowadzone w historię, zapoznane
z pojęciem „polscy Żydzi”. Obejrzały świecznik siedmioramienny (Chanukija) zapalany
w żydowskich domach w piątki.  Zobaczyły także popularne w Polsce figurki z chasydzką postacią religijnego Żyda.

Wychowawczynie tych klas zadbały o bezpieczeństwo emocjonalne dzieci i rozmawiały na temat ich wrażeń po wysłuchaniu opowiadania. Panie wykorzystały karty pracy według scenariuszy przygotowanych przez POLIN, które otrzymały e-mailem od koordynatorki akcji na terenie szkoły – p. Beaty Pajest.

Dzieci wykonały pomysłowe projekty nowych domków dla tytułowych drobinek. Na niektórych pracach znalazła się także słynna warszawska Synagoga, wyburzona przez hitlerowców w 1943 r.

Klasy 3a, 3b, 3c i 3d pracowały także nad rozumieniem i pamiętaniem  treści opowiadania Justyny Bednarek pt.”Historia z pewnej ulicy”.  Spotkania z trudnymi tematami wojny (chociaż odbywały się w formie online) pokazały, że znajomość własnej, rodzinnej historii jest ważna dla dzieci w każdym wieku rozwojowym.

Podczas lekcji wychowawczej dzieci z klasy 4 b po obejrzeniu filmu pt. „Będę pisać” wypowiedziały się pisemnie na temat swoich wrażeń. Opinie uczniów zebrała wychowawczyni klasy.

W klasach 7a, 7c, 7e  projekcja filmu „Muranów – Dzielnica Północna” na lekcjach języka polskiego również wywołała żywe reakcje uczniów i pozwoliła pani Jolancie Ferdek na szczegółowe omówienie tematu.

Materialne efekty całej szkolnej akcji to m.in.: papierowe żonkile wykonane według szablonu, rysunki, malunki, pisemne wypowiedzi o wrażeniach.