harmonogram powrotu uczniów do szkoły

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Świetlica i stołówka pracują na zasadach z września 2020r.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym – 50 proc./50 proc.  (szczegóły dotyczące organizacji nauki w klasach IV-VIII zostaną podane w późniejszym terminie).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie kształcą się stacjonarnie w szkole.