Obostrzenia dotyczące funkcjonowania szkół zostają przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.

Jest jednak kilka wyjątków. Od 19 kwietnia 2021 r. do pracy stacjonarnej wrócą przedszkola. W określonych typach szkół możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych.

19 kwietnia 2021 r., wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. wprowadzona zostanie istotna dla naszej szkoły zmiana:

Szkoły: podstawowe sportowe, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, z oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowe sportowe, ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego oraz oddziały sportowe w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziały mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych mają możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w formie stacjonarnej (lub zdalnej)-

szczegółowe informacje podadzą trenerzy poprzez dziennik Librus.

Źródło:
www.gov.pl
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.