Drogi uczniu napisz do nas!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania naszej placówki w związku z pandemią COVID-19

Specjaliści szkolni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim osobom potrzebującym, w formie dostosowanej do potrzeb.