Komunikat dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych

Szanowni Państwo,

w zakładce życie szkoły ( po prawej stronie) zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych  do klas pierwszych naszej szkoły od  września 2021 r. Rodziców kandydatów zakwalifikowanych serdecznie prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania przez dziecko do naszej szkoły poprzez zaznaczenie tego w systemie elektronicznym  NABO  lub e-mailowo na adres szkoły sp35@oswiata.tychy.pl

 

Łączę wyrazy szacunku

           Hanna Rabczyńska

                                                                                                                                                               dyrektor szkoły