Z życia drużyny harcerskiej

Czuwaj!
„We wtorek w końcu udało mam się spotkać ! Zbiórka była pełna wrażeń i niespodzianek. Zaczynając od przyrzeczenia harcerskiego Dominiki, a kończąc na otwarciu nowych prób na stopnie. Dobrze było się zobaczyć po tak długim czasie. Dowiedzieliśmy się także skąd pochodzi nazwa naszej drużyny! A mianowicie od trzech słów: braterstwo, upór, rozwaga (BUR- Bractwo z Boru). Zbiórkę uważamy za bardzo udaną i mamy nadzieję na więcej” – napisała druhna Hania.