Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych  kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.