ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych, prób samobójczych i zachowań destrukcyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Celem jest:

Zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line ( video czat/ czat)
Zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością
Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.

Poradnia on-line ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE zawiera:

Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową
System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów
Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami.
Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego
Baza wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.
Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/