Pandemia Covid – 19- film warto zobaczyć!

Żyjemy w czasach pandemii COVID-19. To moment olbrzymich wyzwań, przed którymi wszyscy stanęliśmy.

Fundacja Adamed od ponad sześciu lat działa na rzecz naukowego rozwoju polskiej młodzieży. W obecnej, trudnej sytuacji nie wstrzymała działań edukacyjnych. Szybko i pewnie reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu. Dlatego też, aby pomóc polskim uczniom zrozumieć obecną sytuację oraz przybliżyć im zasady zachowania, mające zapobiec rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2, przygotowano specjalny film edukacyjny.