konkurs językowo-plastyczny dla uczniów klas 4-6

Kochani Uczniowie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie językowo-plastycznym dla klas 4-6 na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, a także rozwijanie potencjału artystycznego i językowego uczniów naszej szkoły.

Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne przygotowanie wirtualnej kartki świątecznej z życzeniami w języku angielskim i przesłanie jej mailem na adres:

katarzyna.herda@sp35tychy. edu.pl

lub

dominika.ptaszek@sp35tychy.edu.pl

Wiadomość należy zatytułować: Christmas Card
Termin nadsyłania prac : 18.12.2020

Kartka powinna nawiązywać tematycznie do Świąt Bożego Narodzenia. Ocenie będzie podlegała poprawność językowa, estetyka pracy oraz oryginalność. Technika oraz program użyty do tworzenia kartki dowolne.

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Dominika Ptaszek
mgr Katarzyna Herda