„Być jak Ignacy” – 5 edycja ogólnopolskiego programu naukowego- praca koła naukowego

1 grudnia 2020r.

„BYĆ JAK IGNACY – KONKURS O ENERGII”

Kto to właściwie był Ignacy?
Chodzi tu o Ignacego Łukasiewicza. Wynalazł on lampę naftową i założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Urodził się w 2 marca 1822 roku, a zmarł 7 stycznia 1882 roku.

Ignacy Łukasiewicz

CO JEST NA KONKURSIE?
W konkursie uczestniczą uczniowie z klas 6E, 6A i 6C.
W ramach konkursu zorganizowane jest Koło Naukowe „Klucz do dobrej przyszłości ”, na którym omawiamy bardzo interesujące rzeczy, np. o energii odnawialnej i nieodnawialnej. Pomimo wielu przeszkód staramy się robić wiele ciekawych rzeczy. Nie dowiadujemy się tylko suchych faktów, ale uczymy się w formie quizów, zabawy, gier i praktycznych prac związanych z energią pozyskiwaną
z wiatru, wody czy biomasy. Spotkaliśmy się też z Panem Zbigniewem Gieleciakiem, prezesem parku wodnego w Tychach, by usłyszeć jak w tym parku wykorzystuje się energię odnawialną.

Mateusz Poloczek kl. 6e

 

23 listopada 2020r.

Spotkania Koła Naukowego “Klucz do dobrej przyszłości”,
startującego w konkursie “Być jak Ignacy”.

23 listopada odbyło się niezwykle interesujące spotkanie członków Koła Naukowego
z panem Zbigniewem Gieleciakiem – prezesem RCGW w Tychach.

Spotkanie odbyło się online.

Pan prezes w bardzo ciekawy sposób przedstawił udział RCGW w nowoczesnych technologiach. Opowiedział o tyskiej oczyszczalni, która jest biorafinerią i oczyszczalnią inteligentnych rozwiązań. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się, że nasza oczyszczalnia produkuje taką nadwyżkę energii, że wystarcza jej m.in. na potrzeby Parku Wodnego.

Młodzież była pod wielkim wrażeniem konferencji przedstawionej przez naszego Gościa.

Szczególnie zainteresowała ich wiadomość, że tyskie RCGW zdobyło w 2015 r. tzw. Oskara w dziedzinie ekologii. Tę niezwykle prestiżową nagrodę przyznaje Rada Europy. Do tej pory jest to jedyna statuetka zdobyta przez firmę z Polski.

Jak zaznaczył pan Prezes, przygotowana przez niego prezentacja była do tej pory pokazana
w dwóch miejscach:

  1. W Krakowie 1 października 2018 r. na inauguracji roku akademickiego AGH.
  2. W Warszawie z okazji stulecia Izby Inżynierii Budownictwa.
  3. Po raz trzeci – po tak znamienitych odbiorcach – nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć
    i wysłuchać omówienia tej prezentacji.

Na zakończenie spotkania młodzież miała okazję porozmawiać z Gościem, zadawać pytania
i serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do spotkania.

Członkowie Koła otrzymali z kolei zaproszenie do zwiedzenia Parku Wodnego
w czasie, kiedy to będzie już możliwe.

Ewa Matusik
Opiekun Koła Naukowego

a oto fragment spotkania

20 pazdziernika 2020r.

Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych poprzez doświadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kształtowania wśród młodych ludzi troski o naszą planetę a także propagowania wiedzy o polskiej myśli naukowej, swoją działalność rozpoczęło Koło Naukowe “Klucz do dobrej przyszłości”.
Opiekunem Koła Naukowego jest Pani  mgr Ewa Matusik a jego uczestnikami są uczniowie klas 6a, 6c i 6e.
Koło bierze udział w ogólnopolskim programie “Być jak Ignacy”.

Już pierwsze inaugurujące spotkanie, które odbyło się 19 października 2020 r., przyniosło członkom Koła Naukowego dawkę ciekawej wiedzy i dozę emocji.
Zgodnie z zapisami Regulaminu, celem Konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
e) kształtowanie postaw patriotycznych,
f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.