UCZEŃ Z PASJĄ- zajęcia dla uczniów klasy Ic

UCZEŃ Z PASJĄ
Uczniowie klasy I c aktywnie uczestniczą w zajęciach kółka plastycznego „ Mały artysta”. Obecnie odbywa się ono online. Głównym celem zajęć jest wspieranie twórczej postawy dzieci, poprzez rozwijanie kreatywnego myślenia i doskonalenia sprawności manualnej. Podczas warsztatów uczniowie rozwijają swoje zainteresowania plastyczne. Przyjazna atmosfera sprzyja powstawaniu więzi w grupie, wyzwala radość tworzenia oraz pobudza wiarę we własne możliwości. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do przypadających świąt, pór roku oraz zainteresowań dzieci. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Dzieci posługują się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, co pozwala na rozwinięcie w nich wrażliwości artystycznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności przenoszą na inne dziedziny nauki, życie codzienne w domu oraz        w szkole. Prace dzieci są wyjątkowe i niepowtarzalne. Eksponowane są w szkole, przynoszą im satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach oraz motywują je do dalszej aktywności.

                                                                                      Zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Cywińska