SZKOLNY KONKURS “MAM TALENT” DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie „Mam Talent”. Organizatorem konkursu szkolnych talentów jest Szkoła Podstawowa nr 35 z O.I. im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach. Szkolny konkurs „Mam talent” ma na celu prezentację talentów i uzdolnień naszych uczniów. Prezentacja talentów pozwoli wzmocnić wśród uczniów poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie oznacza akceptacje wszystkich punktów regulaminu konkursu.

1.Forma konkursu:
Krótka prezentacja:
• śpiew
• taniec
• zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
• pokaz umiejętności gry aktorskiej
• pokaz sprawności fizycznej
• prezentacja treści kabaretowych
• małe formy teatralne
• gra na dowolnym instrumencie
• recytacja
• występy sportowo-akrobatyczne
• zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne
• inne . . .
2.Konkurs ma charakter indywidualny i jest jednoetapowy.
3.Zgłoszenia będą przyjmowane do 07.12.2020r. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: marta.lorens@sp35tychy.edu.pl. W temacie maila należy wpisać „Konkurs Mam Talent”. W wiadomości podać: imię i nazwiska uczestnika, klasę, kategorię prezentowanego talentu.
4.Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie zostaną przekazane przez organizatorów mailowo po zgłoszeniu kandydata.
5.Uczestnik konkursu przygotowuje nagranie swojego występu. Dołącza do niego dwa zdjęcia.
6.Osoby, które zgłoszą chęć udziału w konkursie zostaną poinformowane o formie dostarczenia nagrania.
7.Nagranie oceni Jury, które ogłosi wyniki do dn. 18.12.2020r. Jury poda werdykt poprzez dziennik elektroniczny Librus i przyzna nagrody zwycięzcom po ich powrocie do szkoły.

Barbara Fuks