16 XI – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę i wyznawaną religię. Należy kształtować tę postawę szczególnie u dzieci i młodzieży.

Podczas lekcji wychowawczych w klasach starszych przeprowadzone zostaną zajęcia o tolerancji z wykorzystaniem komiksu i scenariusza poświęconych przeciwdziałaniu mowie nienawiści.