Od 9 listopada nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów klas I – VIII

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 ( szczegółowe informacje zostaną podane ).

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki – zajęcia rewalidacyjne ( za pisemną zgodą Rodziców) będą odbywać się na terenie szkoły , gdy ich specyfika wyklucza formę zdalną czyli: Terapia Warnkego, Biofeedback, Trening Umiejętności Społecznych, socjoterapia, zajęcia logopedyczne, terapia SI.

 Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne będą sprawowali opiekę podczas nauki zdalnej realizowanej na terenie szkoły  nad uczniami , z  którymi pracują na co dzień stacjonarnie ( za pisemną zgodą Rodziców).

                                                                                                         Hanna Rabczyńska