Tydzień Kodowania

Programowanie to język XXI wieku. Najprościej można go opisać jako kolejność poleceń, które należy wykonać, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Słowo program kojarzy się głównie z komputerami i utożsamiane jest przede wszystkim z informatyką. Niekoniecznie! Programowanie jest częścią każdej sfery życia i ma początek dużo wcześniej, przed uruchomieniem komputera.

Programowanie staje się jedną z niezbędnych umiejętności we współczesnym świecie i nie  dotyczy tylko programistów, ale wszystkich osób, które w różnych momentach życia stykają się z kodowaniem. Kodowanie uczy cierpliwości, logicznego myślenia, eksperymentowania oraz tłumaczenia swojego toku myślenia.

Uczniowie naszej szkoły na lekcjach informatyki, ale i na innych przedmiotach, w ramach Tygodnia Kodowania podejmowali próbę ukończenia wybranych aktywności np. gier czy łamigłówek. Zdobyli  certyfikaty z  kodowania,  potwierdzające ich udział w Hour of Code.

Uczniowie klas 7 i 8 programowali robota Korel, który uwielbia labirynty. Przechodząc kolejne plansze stawiał nowe i coraz trudniejsze wyzwania i zaznajamiał z nowymi komendami, procedurami i pętlami, ucząc jednocześnie myślenia przyczynowo – skutkowego.

Wszystkim, którzy zdobyli certyfikaty GRATULUJEMY i pamiętajcie ZABAWA W KODOWANIE trwa do 25.10.2020 r.